Calendar :: Greco-catolic :: 2022 :: 11 - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2023 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Calendar

Greco-catolic

 
ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie

NOIEMBRIE 2022

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Ziua Sărbătoarea Post
MARȚI 01 Sf. m. Cosma și Damian, doctori fără plată.  
MIERCURI 02 Sf. m. Achindin, Pegasie, Aftonie, Elpidifor și
Anempodist.
 
JOI 03 Sf. m. Achepsima; Sf. m. Aitala și Iosif.  
VINERI 04 Sf. cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. ep. m. Nicandru; Sf. pr. m. Ermeu; [Sf. Carol Boromeu].  
SÂMBĂTĂ 05 Sf. Galaction și Epistimia.  
DUMINICĂ 06 DUMINICA 24 dR (a Învierii fiicei lui Iair). Sf. aep. Pavel Mărturisitorul. G 4; EvÎ 10; Ap Ef 2,14-22; Ev Lc 8,41-56.  
LUNI 07 Cei 33 Sf. m din Melitene; Sf. cuv. Lazăr Taumaturgul.  
MARȚI 08 SF. ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIL ȘI TOATE CETELE PUTERILOR CEREȘTI. EvU Mt 13,24-30.36-43; Ap Evr 2,2-10; Ev Lc 10,16-21.  
MIERCURI 09 Sf. m. Onisifor și Porfirie; Sf. cuv. Matrona și Teoctista din Lesbos.  
JOI 10 Sf. ap. Sosipatru, Erast și cei împreună cu ei, din cei 70; Sf. m. Orest.  
VINERI 11 Sf. m. Mina, Victor, Vichentie și Ștefanida; Sf. cuv. Teodor Studitul.  
SÂMBĂTĂ 12 Sf. aep. Ioan Milostivul; Sf. cuv. Nil Sinaitul; Sf. aep. m. Iosafat, OSBM.  
DUMINICĂ 13 DUMINICA 25 dR (a Samarineanului milostiv). Sf. aep. Ioan Gură de Aur al Constantinopolului. G 5; EvÎ 11; Ap Ef 4,1-7; Ev Lc 10,25-37. Colecta în favoarea Asociației „Caritas”.  
LUNI 14 Sf. ap. Filip.  
MARȚI 15 Sf. m. Gurie, Samona și Aviv. Începe Postul Crăciunului. Post.  
Ziua Sărbătoarea Post
MIERCURI 16 Sf. ap. și ev. Matei.  
JOI 17 Sf. ep. Grigore Taumaturgul.  
VINERI 18 Sf. m. Platon și Roman.  
SÂMBĂTĂ 19 Sf. pf. Avdie; Sf. m. Varlaam.  
DUMINICĂ 20 DUMINICA 26 dR (a Bogatului căruia i-a rodit țarina). Sf. cuv. Grigore Decapolitul; Sf. aep. Proclu; Sf. Dasius din Durostorum. G 6; EvÎ 1; Ap Ef 5,8-19; Ev Lc 12,16-21.  
LUNI 21 INTRAREA ÎN TEMPLU A MAICII DOMNULUI. EvU Lc 1,39-49.56; Ap Evr 9,1-7; Ev Lc 10,38-42; 11,27-28.  
MARȚI 22 Sf. ap. Filimon, Apfia și Onisim; Sf. m. Cecilia, Valerian și Tiburțiu.  
MIERCURI 23 Sf. ep. Amfilochie; Sf. ep. Grigore.  
JOI 24 Sf. papă m. Clement; Sf. Petru al Alexandriei.  
VINERI 25 Sf. m. Ecaterina din Sinai; Sf. m. Mercurie.  
SÂMBĂTĂ 26 Sf. cuv. Alipie Stâlpnicul; Sf. Nicon Metanoitul.  
DUMINICĂ 27 DUMINICA 30 dR (a Tânărului bogat). Sf. m. Iacob Persul. G 7; EvÎ 2; Ap Col 3,12-16; Ev Lc 18,18-27.  
LUNI 28 Sf. cuv. Ștefan cel Nou; Sf. m. Irinarh; [Sf. Caterina Labouré].  
MARȚI 29 Sf. m. Paramon și Filumen.  
MIERCURI 30 Sf. ap. Andrei.