Episoade biblice | „Ce este de la Dumnezeu nu poate fi nimicit”, invata dreptul fariseu Gamaliel - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2018 BISERICI.org

Noutăți în... e-mail!

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

Episoade biblice | „Ce este de la Dumnezeu nu poate fi nimicit”, învăța dreptul fariseu Gamaliel

[2018-08-02]
de Sorin Ionițe

„Ce este de la Dumnezeu nu poate fi nimicit”, le-a spus Dreptul Gamaliel saducheilor în momentul în care aceștia voiau să-i omoare pe Sfinții Apostoli pentru a risipi învățătura propovăduită de ei.
„Feriți-vă de oamenii aceștia și lăsați-i, căci dacă această hotărâre sau lucrul acesta este de la oameni, se va nimici, iar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea să-i nimiciți, ca nu cumva să vă aflați și luptători împotriva lui Dumnezeu”, le-a recomandat marele cărturar arhiereului și saducheilor în Sinedriu.
Dreptul Gamaliel, cinstit în Biserica Ortodoxă în data de 2 august, a fost mentorul Sfântului Apostol Pavel înainte de convertire (Fapte 22:3).
El a fost un învățător al Legii iudaice din secolul I d.Hr., conducător al uneia din principalele școli rabinice ale vremii, din partida fariseilor, membru de vază al Sinedriului (organismul judecătoresc suprem al poporului evreu din acea vreme).
Pe când Sf. Apostoli învățau în Sinedriu, saducheii au încercat să le interzică propovăduirea Evangheliei; aruncați în închisoare, aceștia au fost eliberați de un înger și s-au întors la propovăduire.
Readuși înaintea Sinedriului, Gamaliel cere ca Apostolii să fie scoși afară, după care recomandă Sinedriului să nu mai ia măsuri de pedepsire a acestora.
Cuvântarea rostită de Dreptul Gamaliel în Sinedriu:
„Bărbați israeliți, luați aminte la voi, ce aveți să faceți cu acești oameni.
Că înainte de zilele acestea s-a ridicat Teudas, zicând că el este cineva, căruia i s-au alăturat un număr de bărbați ca la patru sute, care a fost ucis și toți câți l-au ascultat au fost risipiți și nimiciți.
După aceasta s-a ridicat Iuda Galileianul, în vremea numărătorii, și a atras popor mult după el; și acela a pierit și toți câți au ascultat de el au fost împrăștiați.
Și acum zic vouă: Feriți-vă de oamenii aceștia și lăsați-i, căci dacă această hotărâre sau lucrul acesta este de la oameni, se va nimici;
Iar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea să-i nimiciți, ca nu cumva să vă aflați și luptători împotriva lui Dumnezeu”.
(Fapte 5: 35-39)
Sinedriul a ascultat de Gamaliel, a pus doar ca Sf. Apostoli să fie bătuți cu nuiele, după care i-au eliberat (Fapte 5:40).
Dreptul Gamaliel
Fariseul Gamaliel era prețuit de tot poporul, iar glasul său era respectat în Sinedriu, unii autori consideră chiar că a fost președintele acestuia. Gamaliel este forma elenizată a numelui său, care înseamn㠄răsplata lui Dumnezeu” (ebr. Ś’ŚžŚœŚ™ŚŚœ, gr. ΓαΌαλÎčΟλ).
Potrivit tradiției, Gamaliel a crezut în Hristos, fiind botezat împreună cu fiul său de Sf. Apostol Pavel, posibil după ce au asistat la martiriul Sf. Arhid. Ștefan. Potrivit Sf. Fotie, el ar fi fost botezat de Sf. Apostoli Petru și Ioan.
Unele surse afirmă că acesta a rămas creștin în ascuns, încercând să-și păstreze locul în Sinedriu pentru a-i putea ajuta astfel mai mult pe creștini.

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 131, Ultimul acces: 2018-12-11 05:15:29