EVANGHELIA IN GALATENI - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2022 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

EVANGHELIA ÎN GALATENI

[2012-01-03]
1. Evanghelia mântuirii este propovăduită
În Galatia, de Pavel, cel cu inima-nnoită.
Viața lui e o minune-a harului izbăvitor,
Care-apostol poate face dintr-un fost persecutor.
Când Ștefan, pe malul mării de cristal, îl va vedea,
Tot cu fața ca înger strâns îl va îmbrățișa
Și vor retrăi-mpreună bucurii de neuitat,
Preamărind pe-Acela care i-a iubit și i-a salvat!
2. Până-atunci pornim cu Pavel spre Galatia, și-aici,
Ne uimim cum adunarea se dezbină-n grupuri mici,
Unii, respingând pe Pavel și-autoritatea lui –
Dar chemarea-i adresată chiar din partea Domnului!
Alții, ca și el, pe vremuri, pentru datini strămoșești
Plini de râvnă sunt, și-n viață, plini de faptele firești.
Câte erezii, și astăzi, se strecoară-ncet, subtil!
Să fim treji, să le respingem, căci vrăjmașul e abil!
3. Circumcizia și alte semne ceremoniale
Nu-și mai au semnificații-n timpuri noi, testamentale,
Ci Hristos, jertfit, e totul; circumcizia inimii
O dorește El în mine și în toți ai Lui copii.
„În Hristos, toți suntem una”. Să trăim asemeni Lui,
Ca și-n noi să se-oglindească strălucirea cerului!
„Faceti-mi, deci, bucuria” – scrie Pavel hotărât -
„Și uniți fiți în simțire, ’n dragoste și în cuvânt!”
4. Nimeni nu va fi vreodată socotit neprihănit,
Împlinind faptele Legii, ci prin Cel ce S-a jertfit!
Ca și Pavel, vreau a spune: „Am fost răstignit cu-Isus
Și trăiesc, dar nu trăiesc eu; El mi-e Domn, iar eu, supus.”
Mântuirea e, deci, numai prin credința în Hristos;
Ea e dovedită-n fapte printr-un caracter frumos.
Eu nu vreau să fac zadarnic harul Său nemărginit,
Ci, prin viața mea sfințită, El să fie-n veci slăvit!
5. Pavel, specialist în Lege, spune totuși, zi și noapte,
Că suntem doar prin credință mântuiți, și nu prin fapte!
Să nu fim și noi, cei de-astăzi, „galateni nechibzuiți”,
Căci Hristos un preț prea mare-a dat ca să fim mântuiți!
El, de sub blestemul Legii, cu drag ne-a răscumpărat,
Ca să fim ai Săi fii nobili, izbăviți de sub păcat,
Precum Avraam, pe vremuri, care-n El s-a încrezut
Și-a primit neprihănirea, nume nou și nou statut.
6. Dumnezeu este-Autorul legământului de har
Și, ce El făgăduiește, este piatră de hotar!
Dacă, deci, făgăduința e făcută-așa frumos
Patriarhului Avraam și seminței lui, Hristos,
Ca un testament pe care Dumnezeu l-a întărit,
Nu mai poate fi vreodată desființat sau nimicit!
Atunci, pentru ce e Legea? Ea ne este-ndrumător
Spre Hristos, Mielul de jertfă și-al nostru Mântuitor.
7. Noi suntem sub paza Legii numai când o respectăm,
Dar cădem sub condamnare, când alegem s-o călcăm.
Legea nu ne mântuiește, viață nu ne poate da!
Așadar, neprihănitul prin credință-n veci va sta!
8. Prin Isus, deosebirea piere între grec, iudeu,
Rob sau slobod, și, în toate, suntem una-n Dumnezeu.
El, la împlinirea vremii, din iubire a trimis
Pe-al Său Fiu, ca să Se nască și, așa cum a promis,
Să răscumpere din moarte pe cei ce-L aleg ca Domn,
Să ofere înfiere, moștenire-oricărui om.
Dacă, deci, acum ești liber, nu te-ntoarce în robie!
Spune: „Tronul vieții, AVA, Ți-l ofer pe veșnicie!”
9. Inima lui Pavel bate pentru frații galateni
Până când va lua chip Domnu-n viața lor, de El fiind demni.
„O, vă rog să fiți ca mine-ntemeiați doar pe Hristos,
Nu pe Lege, nici pe fapte, ci pe haru-I prețios!”
Pavel, cu o conduită fără de reproș, mai spune:
„Pașii mei se țin de Domnul; voi, călcați pe-a’ mele urme!
V-am spus adevărul sincer, cum îmi e și dragostea…
Tuturor m-am făcut totul, pe toți să-i pot câștiga!”
10. „Spuneți-mi, vreți iar robie? Nu ne-a izbăvit Hristos,
Slobozi ca să fim, și fiii lui Avra’m cel credincios?”
Fiu’-Agarei și al Sarei ne relevă, în simbol,
Vechiul legământ, prin fapte, și cel nou – mântuitor.
Ca Isaac, tot prin credință ne-am născut, c-un nou mandat;
Vrem, deci, să avem, prin Duhul, caracterul nepătat.
Căci, când Dumnezeu promite, sigur El va împlini.
Ca-n Eden, și azi ne spune: „Ascultați, și veți trăi!”
11. „Știți cum voi, odinioară, depărtați de Cel Preasfânt,
Erați robi în lanțul firii și-al vrăjmașului cel crunt!
O, rămâneți tari în Domnul și nu vă plecați din nou
Sub jugul robiei morții! Fiți ai vieții noi ecou!
Vă mai rog, ca să nu faceți o pricină de păcat
Din această slobozenie, ci trăiți demn și curat!
Toată Legea împliniți-o! Dragostea-i esența ei;
Fiți împlinitori cu fapta-n slova Evangheliei!
12. Zic, dar: Să umblați întruna cârmuiți de Duhul Sfânt;
Pofta firii vechi și rele să n-o împliniți nicicând!
Preacurvia, certurile, pizma sau vrăjitoria
Între voi să nu existe, ci iubirea, bucuria,
Pacea, facerea de bine, bunătatea și răbdarea,
Și credincioșia-n toate, și blândețea, și-nfrânarea!
Fiecare, e-o verigă-n lanțul de-aur să vă lege.
Împotriva-acestor roade nu există nicio lege!”
13. „Fraților, când în greșeală cade vreunul, voi vegheați,
Ridicați-l cu blândețe și, ispitei, nu cedați!
Zilnic sarcina purtați-o unii altora, frumos,
Și veți împlini cu fapta Legea Domnului Hristos!”
Ce veți semăna, culegeți – în toate privințele!
Știți ce nu se pot alege? Numai consecințele…
„Cât avem prilej, să facem la toți, bine, mai ales
Fraților ce-s în credință, care cerul au ales!”
14. Deși are zeci motive, academic, religios,
Pavel se laudă, totuși, doar cu crucea lui Hristos.
„Prin ea, lumea-i răstignită față de mine, mereu,
Și eu față de-astă lume; sunt rob al lui Dumnezeu!”
„Iată, v-am scris cu mari slove și cu însăși mâna mea:
În Hristos, făptură nouă fiți, de astăzi, pururea!”
Vreau să vă repet că suntem mântuiți doar prin Isus,
Prin a Lui credincioșie! Nu uitați, vă rog nespus!
EPILOG
Doamne, simt un foc în suflet: focul dragostei ce-Ți port,
Dar, ca Pavel, spun că încă sunt în pământescu-mi cort!
Te aștept, cu dor fierbinte, ca să vii în slava Ta
Și să-Ți preamăresc iubirea într-un veșnic OSANA!
Magdalena Toma, 25 decembrie 2011

Sursa: www.InterCer.net


Contor Accesări: 3516, Ultimul acces: 2022-07-06 10:27:52