Unitatea crestinilor necesita convertire - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2022 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

Unitatea creștinilor necesită convertire

[2012-01-19]
Papa Benedict al XVI-lea a afirmat că pentru a se ajunge la unitatea creștinilor este nevoie de mai mult decât "cordialitate și cooperare", aceasta trebuie să fie însoțită de convertire interioară. "Unitatea pentru care ne rugăm cere o convertire interioară, atât comună cât și personală... Este nevoie mai ales să întărim credința noastră în Dumnezeu", le-a spus Sfântul Părinte celor peste 8.000 de pelerini adunați în Aula Paul al VI-lea din Vatican, pentru audiența generală din 18 ianuarie 2012. Papa a vorbit despre începutul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor din 2012, care se va încheia în 25 ianuarie. Săptămâna va fi celebrată de peste 300 de Biserici creștine și comunități eclesiale din întreaga lume.
Pontiful a amintit că "practica Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor a fost introdusă în anul 1908 de părintele Paul Wattson, întemeietor al unei comunități călugărești anglicane care a intrat după aceea în Biserica Catolică. Inițiativa a primit binecuvântarea Sfântului Papă Pius al X-lea și apoi a fost promovată de Papa Benedict al XV-lea, care a încurajat celebrarea ei în toată Biserica Catolică prin Scrisoarea Romanorum Pontificum, din 25 februarie 1916. Octava de rugăciune a fost dezvoltată și perfecționată în anii '30 din secolul trecut de Abbe Paul Couturier din Lyon, care a susținut rugăciunea 'pentru unitatea Bisericii așa cum vrea Cristos și conform cu instrumentele pe care le vrea El'".
"Tocmai în Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor își are în fiecare an una din cele mai eficiente exprimări ale sale impulsul imprimat de Conciliul Vatican II căutării comuniunii depline dintre toți discipolii lui Cristos. Această întâlnire spirituală, care unește creștini din toate tradițiile, mărește în noi conștiința faptului că unitatea spre care tindem nu va putea să fie numai rezultatul eforturilor noastre, ci va fi mai degrabă un dar primit de sus, care trebuie invocat mereu". Tema pentru Săptămâna de Rugăciune din anul 2012 - "Toți vom fi schimbați prin victoria Domnului nostru Isus Cristos" - a fost propusă de reprezentanți ai Bisericii Catolice și ai Consiliului Ecumenic Polonez, care, "reflectând asupra propriei experiențe ca națiune, au voit să sublinieze cât de puternic este sprijinul credinței creștine în mijlocul încercărilor și tulburărilor, ca acelea care au caracterizat istoria Poloniei".
"Toate acestea au indus grupul ecumenic să reflecteze în manieră mai aprofundată asupra adevăratei semnificații a 'victoriei' și a 'înfrângerii'. Față de 'victoria' înțeleasă în termeni triumfaliști, Cristos ne sugerează un drum foarte diferit, care nu trece prin forță și putere... Cristos vorbește despre o victorie prin iubirea suferindă, prin slujirea reciprocă, ajutor, nouă speranță și alinarea concretă dăruită celor din urmă, celor uitați, celor refuzați. Pentru toți creștinii, cea mai înaltă exprimare a acestei slujiri umile este însuși Isus Cristos, dăruirea totală pe care o face de Sine însuși, victoria iubirii sale asupra morții, pe cruce, care strălucește în lumina dimineții de Paști. Noi putem lua parte la această 'victorie' transformatoare dacă ne lăsăm noi transformați de Dumnezeu, numai dacă realizăm o convertire a vieții noastre".
Papa Benedict al XVI-lea a subliniat faptul că ecumenismul este "o responsabilitate a întregii Biserici și a tuturor celor botezați, care trebuie să facă să crească comuniunea parțială existentă deja între creștini până la comuniunea deplină în adevăr și în caritate. De aceea, rugăciunea pentru unitate nu este circumscrisă la această Săptămână de Rugăciune, ci trebuie să devină parte integrantă a rugăciunii noastre, a vieții de rugăciune a tuturor creștinilor, în orice loc și în orice timp, mai ales atunci când persoane de tradiții diferite se întâlnesc și lucrează împreună pentru victoria, în Cristos, asupra a tot ceea ce este păcat, rău, nedreptate, încălcare a demnității omului".
Pontiful a amintit cuvintele Papei Ioan Paul al II-lea, care în Enciclica Ut unum sint "vorbește despre dauna provocată mărturiei creștine și vestirii Evangheliei de lipsa de unitate". "Aceasta este o mare provocare pentru noua evanghelizare, care poate să fie mai rodnică dacă toți creștinii vestesc împreună adevărul Evangheliei lui Isus Cristos și dau un răspuns comun la setea spirituală din timpurile noastre. Drumul Bisericii, ca și acela al popoarelor, este în mâinile lui Cristos înviat, victorios asupra morții și asupra nedreptății pe care El a purtat-o și a îndurat-o în numele tuturor. El ne face părtași de victoria Sa. Numai El este capabil să ne transforme și să ne facă, din slabi și șovăitori, puternici și curajoși în săvârșirea binelui. Numai El ne poate salva de consecințele negative ale diviziunilor noastre".
Legături:
•Textul integral al audienței generale

Sursa: www.Catholica.ro


Contor Accesări: 1043, Ultimul acces: 2022-08-07 14:02:55