Reinnoirea credintei trebuie sa fie o prioritate pentru Biserica - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2022 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

Reînnoirea credinței trebuie să fie o prioritate pentru Biserică

[2012-01-30]
În dimineața zilei de vineri, 27 ianuarie 2012, în Vatican, Papa Benedict al XVI-lea a primit în audiență participanții la sesiunea plenară a Congregației pentru Doctrina Credinței, cărora le-a mulțumit pentru slujirea lor adusă Bisericii, în particular în vederea Anului Credinței. "Așa cum știm", le-a spus Sfântul Părinte, "în vaste zone ale pământului credința riscă să se stingă, asemenea unei flăcări fără combustibil. Suntem în fața unei profunde crize de credință, a unei pierderi a simțului religios, care constituie una dintre cele mai mari provocări pentru Biserica de astăzi. Reînnoirea credinței trebuie să fie așadar o prioritate în angajarea întregii Bisericii în zilele noastre. Sper ca Anul Credinței să poată contribui... la a-l face din nou prezent pe Dumnezeu în această lume și a deschide oamenilor accesul la credință".
Toate acestea, a explicat Papa, sunt strâns legate de problema unității creștinilor, și a analizat apoi câteva probleme doctrinale legate de drumul ecumenic al Bisericii. "Astăzi putem constata nu puține roade aduse de dialogurile ecumenice, dar trebuie să recunoaștem și că riscul unui fals irenism și al unui indiferentism, complet străin de intenția Conciliului Vatican II, cere vigilența noastră. Acest indiferentism este provocat de opinia tot mai răspândită că adevărul nu ar fi accesibil omului și că ar fi necesar așadar să ne limităm să găsim reguli pentru o practică în măsură să îmbunătățească lumea. Și astfel credința ar fi înlocuită de un moralism, fără fundament profund. În schimb, centrul adevăratului ecumenism este credința, în care omul întâlnește adevărul ce se revelează în Cuvântul lui Dumnezeu. Fără credință, toată mișcarea ecumenică ar fi redusă la o formă de 'contract social', la care trebuie aderat pentru un interes comun... Logica Conciliului Vatican II este complet diferită: căutarea sinceră a unității depline a tuturor creștinilor este un dinamism însuflețit de Cuvântul lui Dumnezeu".
Pontiful a evidențiat în continuare "problema crucială care se găsește în toate dialogurile ecumenice... problema structurii revelației - relația dintre Sfânta Scriptură, Tradiția vie a Sfintei Biserici și Ministerul succesorilor Apostolilor ca martor al adevăratei credințe. Și aici este implicită problematica ecleziologiei care face parte din această problemă: cum ajunge adevărul lui Dumnezeu la noi. Fundamental, între altele, este discernământul dintre Tradiția cu majusculă și tradiții... Un pas important al acestui discernământ a fost făcut prin pregătirea și prin aplicarea de măsuri pentru grupuri de credincioși care provin din anglicanism, care doresc să intre în comuniunea deplină a Bisericii, în unitatea Tradiției divine comune și esențiale, păstrând propriile tradiții spirituale, liturgice și pastorale, care sunt conforme cu credința catolică. Există, într-adevăr, o bogăție spirituală în diferitele confesiuni creștine, care este expresie a unicei credințe și dar care trebuie împărtășit și găsit împreună în Tradiția Bisericii".
Metodologia urmată în diferitele forme ale dialogului ecumenic trebuie de asemenea să reflecte prioritatea credinței. "Trebuie înfruntate cu curaj și problemele controversate, mereu în spirit de fraternitate și respect reciproc. În afară de aceasta, este important să se ofere o interpretare corectă a acelei 'ordini sau ierarhii a adevărurilor învățăturii catolice', prezentată în Decretul Unitatis redintegratio... Au mare relevanță și documentele de studiu produse de diferitele dialoguri ecumenice. Aceste texte nu pot să fie ignorate, deoarece constituie un rod important, deși provizoriu, al reflecției comune formate de-a lungul anilor. Cu toate acestea, ele trebuie recunoscute în semnificația lor justă drept contribuții oferite Autorității competente a Bisericii, care singură este chemată să le evalueze în mod definitiv".
Papa Benedict al XVI-lea s-a referit și la problemele morale: "În dialoguri nu putem ignora marile probleme morale cu privire la viața umană, la familie, la sexualitate, la bioetică, la libertate, la dreptate și la pace. Va fi important să se vorbească despre aceste teme cu un singur glas, bazându-ne pe fundamentele conținute în Scriptură și în tradiția vie a Bisericii. Această tradiție ne ajută să descifrăm limbajul Creatorului în creația Sa. Apărând valorile fundamentale ale tradiției Bisericii, apărăm omul, apărăm creația". În concluzie, Papa a reafirmat că unitatea este "un mijloc și aproape un fundament pentru a vesti în mod tot mai credibil credința celor care încă nu îl cunosc pe Mântuitorul".
Legături:
•Textul integral al discursului papal

Sursa: www.Catholica.ro


Contor Accesări: 864, Ultimul acces: 2022-08-03 11:40:19