Darul botezului este un dar duhovnicesc care ne pregateste pentru viata cereasca - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2023 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

Darul botezului este un dar duhovnicesc care ne pregătește pentru viața cerească

[2014-01-05]
În toate bisericile s-a citit, astăzi, 5 ianuarie 2014, în Duminica dinaintea Botezului Domnului, Evanghelia care prezintă propovăduirea Sfântului Ioan Botezătorul.
În cuvântul de învățătură rostit în Paraclisul Reședinței Patriarhale cu hramul Sfântul Grigorie Luminătorul, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a arătat învățăturile ce reies din Pericopa Evanghelică (n.r. de la Sf. Ev. Marcu, capitolul 1, versetele de la 1 la 8) rânduită a fi citit astăzi: „Sfântul Ioan Botezătorul predică botezul pocăinței. Aceasta înseamnă conștientizarea nevoii mântuirii ca izbăvire de păcate, a nevoii de iertare a păcatelor. Botezul pocăinței este un botez pregătitor. Ioan boteza în pustia Iordanului și veneau oameni din toată Iudeea și din Ierusalim. Botezul pocăinței a adunat mulțimi de oameni și a fost un plan al lui Dumnezeu ca în fața acestor mulțimi să fie prezentat Iisus din Nazaret ca fiind Mesia și Fiul lui Dumnezeu. De altfel, Sfântul Ioan Botezătorul îl prezintă pe Mântuitorul Iisus Hristos, așa cum ne spune Evanghelia după Ioan, ca fiind Fiul lui Dumnezeu Care ridică păcatele lumii și că El va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Sfântul Ioan Botezătorul prevestește Jertfa Mântuitorului Iisus Hristos ca un miel de Paște și, în același timp, prevestește că Duhul Sfânt pe care îl aduce Iisus Hristos peste ucenicii Săi va fi în chip de limbi de foc. Botezul pocăinței la care vine Iisus de bună voie este prilej de a arăta mulțimilor adunate la râul Iordan că Iisus este Mesia Cel profețit de către prorocii Vechiului Testament”.
Sfântul Ioan trăia în multă simplitate și asceză, iar hrana lui cea mai puternică era rugăciunea
Preafericirea Sa a vorbit și despre virtuțile Sfântului Ioan Botezătorul: „Remarcăm smerenia mare a Sfântului Ioan Botezătorul prin modestia și simplitatea hainelor lui, dar și prin asceza lui. El era îmbrăcat cu o haină aspră făcută din păr de cămilă, încins cu o curea de piele și se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Lăcustele pot avea sensul de insecte care zboară dintr-o parte în alta, însă cu nume asemănător erau numite și unele fructe care creșteau în arbuștii din pustie. Oricum era vorba de o hrană foarte săracă încât Sfântul Ioan trăia în multă simplitate și asceză, iar hrana lui cea mai puternică era rugăciunea”.
Botezul pocăinței aduce iertarea păcatelor, însă botezul în Duhul Sfânt aduce și iertarea păcatelor, dar și înfierea după har și începutul învierii sufletului din moartea păcatului
Vedem în mod minunat că acest botez al pocăinței este dorit de Hristos Domnul nu pentru că El ar fi avut păcate, ci pentru că urma să ia asupra Sa păcatele lumii, a arătat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, continuând: „De aceea, Sfântul Ioan îi spune: Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii, atunci când îl prezintă ucenicilor sau lumii. Deci, este vorba de o împlinire a botezului pocăinței ca pregătire pentru un alt botez și anume botezul cu Duh Sfânt. Botezul pocăinței aduce iertarea păcatelor, dar botezul în Duhul Sfânt aduce și iertarea păcatelor, dar și înfierea după har și începutul învierii sufletului din moartea păcatului. Așadar este o mare deosebire între botezul lui Ioan și botezul cu Duh Sfânt pe care Mântuitorul îl poruncește ucenicilor la sfârșitul activității Sale mesianice. Înainte ca Mântuitorul să instituie prin poruncă botezul în numele Preasfintei Treimi vedem cum în mod tainic, îndată ce Iisus a primit botezul pocăinței de la Ioan, se arată ceva nou, nemaiîntâlnit în timpul botezării oamenilor de către Ioan și anume se deschid cerurile. Un glas din ceruri strigă: Acesta este Fiul Meu Cel iubit întru care am binevoit, iar Duhul Sfânt în chip de porumbel coboară deasupra capului lui Iisus îndată ce El a ieșit din apele Iordanului. Aceasta este noutatea și baza botezului creștin. Deci, baza botezului creștin ca unire cu Sfânta Treime s-a arătat îndată după ce Iisus a primit botezul pocăinței. Cu alte cuvinte a împlinit ceva vechi și a adus ceva nou”.
Prin botez ni se dă posibilitatea să refacem legătura cu Dumnezeu
În continuare, Patriarhul României a evidențiat darurile duhovnicești pe care le primim prin botezul creștin: „La Botezul Domnului se dau temeliile botezului creștin și anume: cerurile se deschid, glasul Tatălui mărturisește că Cel care s-a botezat în Iordan este Fiul Lui Cel Veșnic, devenit Om din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor, iar Duhul Sfânt în chip de porumbel confirmă Cuvântul puternic al Tatălui. Deodată cu Botezul Domnului în Iordan, după ce a primit botezul pocăinței, se arată împăcarea oamenilor cu Dumnezeu prin botez. De aceea, Duhul Sfânt se arată o singură dată în viața lui Iisus amintind că după ce a trecut potopul porumbelul purtând în plisc o ramură de măslin a apărut deasupra apelor care semn de împăcare a lui Dumnezeu cu oamenii. Aici, Duhul Sfânt apare sub formă de porumbel pentru a arăta că prin botez ni se dă posibilitatea să refacem legătura cu Dumnezeu și prin botez Dumnezeu se împacă cu oamenii iertându-le păcatele și dăruindu-le darul înfierii după har. În plus, li se dă darul învierii din moartea păcatului și apoi a învierii de obște”.
Când ne pregătim pentru întâlnirea cu Dumnezeu și mai ales pentru botez este nevoie de multă rugăciune și post
„Evanghelia ne îndeamnă ca atunci când ne pregătim pentru întâlnirea cu Dumnezeu și mai ales pentru botez este nevoie de multă rugăciune și post. Faptul că în Ajunul Botezului Domnului se postește cu post aspru ne amintește că în Biserica primelor veacuri cei care doreau să devină creștini se pregăteau pentru sfântul botez cu post atât ei, cât și întreaga familie. Ajunul Botezului este ajun ca pregătire pentru botez. Acum, noi ajunăm aducându-ne aminte de botezul nostru prin care am primit iertarea păcatelor, darul înfierii și darul învierii duhovnicești și ca atare pregătirea pentru sfințire necesită pocăință, post, rugăciune ca să înțelegem și mai bine valoarea deosebită a darului sfințirii vieții omului”, a mai spus Preafericitul Părinte Daniel.
Darul botezului este un dar duhovnicesc
În finalul cuvântului de învățătură, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a îndemnat la rugăciune, post și milostenie atunci când pregătim pentru a primi darul duhovnicesc al botezului creștin: „Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să înțelegem cât de mare este darul botezului creștin, în apă și în Duh Sfânt. În același timp să avem întotdeauna o pregătire prin rugăciune, post și milostenie ca deschidere și apreciere pentru a primi un mare dar. Când postim noi ne hrănim mai mult cu rugăciunea, cu prezența lui Dumnezeu în noi și mai puțin cu cele materiale. Prin aceasta înțelegem că darul botezului este un dar duhovnicesc, iar nu material, ci un dar ceresc care nu este din lumea aceasta, dar ne pregătește pentru viața cerească”.

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 1154, Ultimul acces: 2023-12-08 08:50:51